Informacja

1. Odpust Trójcy św. 07.06.2020 r. Suma z procesją godz. 12.00

 

2.  Komunikat Wydziału Duszpasterskiego w sprawie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) w roku 2020

W porozumieniu z Biskupem Płockim, po konsultacjach z kapłanami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, uprzejmie przekazuję, że tegoroczną Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, należy zorganizować w parafiach w następujący sposób:

  1. Hasło tegorocznych obchodów Bożego Ciała brzmi: „Św. Jan Paweł II – żarliwy czciciel Eucharystii”.
  2. Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II zachęca się duszpasterzy, aby w przepowiadaniu Słowa Bożego uwzględnili nauczanie Papieża Polaka na temat rzeczywistej obecności Chrystusa pod postacią chleba i wina.
  3. Z racji na zaistniałą sytuację zmuszeni jesteśmy zrezygnować z tradycyjnej procesji Bożego Ciała ulicami parafii.
  4. Tradycyjną procesję ulicami parafii należy zastąpić procesją wokół kościoła parafialnego (trzy procesyjne obejścia kościoła).
  5. W dogodnym miejscu przy świątyni, proszę przygotować jeden ołtarz wystawienia, przy którym będą odprawione kolejne trzy stacje procesji Bożego Ciała. Czwarta stacja odbywa się we wnętrzu świątyni.
  6. Mając na względzie zalecenia sanitarne władz państwowych (szczególnie zachowanie dystansu społecznego), proszę zachęcić parafian do uczestnictwa w tej formie Bożego Ciała poprzez modlitwę w świątyni, ale również obecność na terenie przykościelnym.
  7. W parafiach, w których niemożliwe jest procesyjne obejście kościoła, procesja powinna odbyć się na placu / terenie przykościelnym lub w samej świątyni.
  8. W tym dniu należy stworzyć wiernym możliwość całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu w świątyni (połączonej z możliwością spowiedzi) – niech to będzie Dzień Eucharystyczny w parafii.

Płock, dnia 15 maja 2020 r.

ks. Jarosław Kamiński

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Komunikat

Od 17.05.2020 r. w kościele może przebywać 25 osób; w kaplicy w Kondrajcu - 15 osób.

Nie będzie poświęceń pól. W zamian na życzenie wioski, może być odprawiona Msza św. w kościele w niedzielę na Sumie.

Informacja

Zgodnie z decyzją Premiera RP 16.04.2020 r. i stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem, informuję iż od 20 kwetnia 2020 r. we Mszy Św. w kościele w Krajkowie będzie mogło uczestniczyć 15 osób. W przypadku kaplicy w Kondrajcu ilość uczestników Mszy Św. wynosi 9 osób.

 

 

Ważny komunikat

Komunikat Wydziału Katechetycznego w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego

Uprzejmie przekazuję, w porozumieniu z Biskupem Płockim, po konsultacjach z kapłanami i katechetami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, że uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, zostały przeniesione na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii.
Decyzja podyktowana jest dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości.
Nową datę uroczystości ustala proboszcz parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci, które się do nich przygotowują.
Instrukcja o Pierwszej Spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci XLIII Synodu Diecezji Płockiej przypomina, że „odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice”. W obecnej sytuacji tymczasowego zawieszenia w parafiach spotkań formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami, słowa te są szczególnie aktualne. W związku z tym prosimy rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary.
Płock, dnia 14 kwietnia 2020 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Płockiej

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

W Niedzielę Palmową ku niebu płynie pieśń nieustanna:

Hosanna Synowi Dawida! Zbawicielowi Hosanna!

Niedługo Cię przywita pocałunek Judasza.

Ci sami ludzie zakrzykną: Uwolnij Barabasza.

Idę w radosnej procesji, trzymając palmę w dłoni.

I myślę: Panie Jezu... czy nie jesteśmy jak oni?

Kto z nas rąk nie umywa jak Piłat, skazując bez winy?

Kto nie zasypia w Ogrójcu, nie umie czuwać nawet godziny?

Kto nie zaparł się Ciebie po trzykroć jak Piotr?

Jezu! O miłosierdzie błagamy jak łotr.

Daj nam z Maryją pod krzyżem wiernie trwać przy Tobie.

Potem jak Magdalena, stanąć przy pustym grobie...

(Wanda Kapica — Wieki Tydzień)

Takich Świąt, które są przed nami nikt nie pamięta. Takiego postu sami byśmy sobie nigdy nie zafundowali. Może takie doświadczenie jest nam potrzebne byśmy z ateistów stali się wierzącymi, jak 38-letni lekarz z Lombardii, który opisuje obecną sytuację i swoje nawrócenie. „Nigdy w życiu nie mógłbym sobie wyobrazić tego, co od trzech tygodni dzieje się w moim szpitalu [...] Najokrutniejsze jest to, że przyszło nam decydować, kto ma żyć, a kogo mamy zostawić, żeby umarł. Jeszcze dwa tygodnie temu ja i moi koledzy lekarze byliśmy ateistami. Na studiach całkowicie odrzucono obecność Boga. Zawsze śmiałem się z rodziców, którzy szli do kościoła. Kilka dni temu został przywieziony na mój oddział 75-letni pastor protestancki. Miał bardzo duże problemy z oddychaniem. Wszyscy byliśmy zachwyceni jego postawą — miał przy sobie Biblię i nieustannie ją czytał umierającym. My lekarze doszliśmy do kresu wytrzymałości. Dwaj nasi koledzy umarli. Gdy stawało się coraz ciężej, wszyscy dostrzegliśmy, że po ludzku nic nie możemy zrobić. Razem z kolegami zaczęliśmy prosić Boga o pomoc. Rozmawiamy teraz między sobą o Bogu. Nie możemy uwierzyć, że jeszcze tak niedawno byliśmy ateistami. Tylko On teraz przynosi nam pokój i możemy pomagać innym". Wirusa nie widać jak Boga, a „działa". Niech słowa ostatniej zwrotki hymnu, „Ciebie Boga wysławiamy" —„Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki", staną się mottem naszego życia. Ze Zmartwychwstałym w sercu i optymizmem, idźmy w przyszłość podejmując według Jego woli wyzwania codzienności. W tych zmaganiach ze złem świata i w sobie, nich nas wspomagają święci i błogosławieni — św. Jan Paweł II i niebawem błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński.

Błogosławieństwo stołu

Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja

Następnie ktoś z uczestników odczytuje teks Pisma św.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

            Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się. Z radością wysławiamy Cię, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Po posiłku przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy odpowiadają:

Przy łamaniu chleba. Alleluja

Módlmy się.

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Adres parafii:

Parafia św. Trójcy

Krajkowo 81

09-140 Raciąż

tel: 23/ 679 13 23 

email: klubaz@wp.pl

Kancelaria czynna

od poniedziałku do soboty w godz. 17.00-18.00
 

w niedziele i święta ? po nabożeństwach.

Odwiedziny

Dzisiaj 25

W tym tygodniu 314

W tym miesiącu 798

Wszystkich 62561