RYS HISTORYCZNY PARAFII

W 1401 r. Biskup Jakub z Korzkwi erygował parafię św. Trójcy w Krajkowie. Fundatorem był  Mieczysław z Kossobud i Krajkowa późniejszy starosta płocki i podsędek. W 1418 r. Biskup Jakub wystarał się u Papieża Mikołaja V o odpusty dla kościoła krajkowskiego. Pierwsza świątynia, zapewne drewniana, służyła wiernym przeszło sto lat.

Obecny kościół, pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, jak informują źródła z 1817 r. przez Krzyżaków postawiony, pod wezwaniem św. Trójcy, został zbudowany w pierwszej połowie XVI w. a konsekrowany w 1543 r. Te same źródła informują, iż jest to budowla gotycka, murowana z cegły w układzie mieszanym, z dekoracją zendrówki w układzie rombowym. Jest to kościół jednonawowy na planie prostokąta z wyodrębnionym nieco węższym prezbiterium, z zakrystią od strony północnej i kaplicą Kossobudzkich od południa (ufundowaną przez Mirosława Kossobudzkiego, skarbnika płockiego) W zakrystii zachowało się sklepienie kolebkowe a w kaplicy kolebkowo krzyżowe.

Świątynia była dobrze uposażona: ołtarz główny, dwa boczne, ozdobną ambonę, kamienną chrzcielnicę, dwa dzwony, trzy srebrne kielichy, komplet szat liturgicznych, mszał gnieźnieński.

W XVII w. Polska przeżywa potop szwedzki. Przemarsze wojsk zostawiały po sobie tylko zgliszcza, wiele miast było zniszczonych, wiele wsi się wyludniło także z powodu epidemii i klęski głodu, jaka nawiedziła Mazowsze [1656-1662], dlatego w 1706 r. wizytator zanotował, iż kościół wymaga reperacji. W tym czasie kościół posiadał siedem ołtarzy: św. Macieja, św. Jana Ewangelisty, MB Bolesnej, św. Anny, św. Jakuba, św. Trójcy, i Przemienienia Pańskiego,  nadto ambonę ufundowaną przez prowizorów kościoła: Stanisława Luberadzkiego i Wojciecha Zbysińskiego. Na łuku oddzielającym nawę od prezbiterium była umieszczona belka z postaciami Jezusa Ukrzyżowanego wraz z Maryją i św. Janem. Remontu podupadającego kościoła podjął się ówczesny proboszcz Franciszek Woliński. Zreperował dach, świątynię przyozdobił wieżyczką i sprawił organy.

Ostatnie ćwierćwiecze XVIII w. to czas rozbiorów i utrata niepodległości.Część obecnej parafii Krajkowo należała dawniej do nieistniejącej już parafii Drozdowo, erygowanej w 1371 r. przez bpa Stanisława z Gulczewa z fundacji Michała j jego bratanka Jakuba z Drozdowa. Świątynia ta była kilkakrotnie naprawiana i przetrwała do 1777 r., kiedy to zniszczył ją pożar i przestała istnieć Także rok 1777 okazał się nieszczęśliwy dla parafian krajkowskich, bowiem kościół został znacznie uszkodzony w skutek pożaru. Spaliło się całe wnętrze i dach. Najmniej ucierpiała kaplica Kossobudzkich, w której podczas odbudowy, odprawiane były nabożeństwa. Restauracja świątyni trwała dwa lata [1777-1779] i prowadzona była głównie dzięki hojności Marcjanny z Iwańskich Niszczyckiej, kasztelanki brzesko-kujawskiej, kasztelanowej raciąskiej. Remont był uczyniony w pośpiechu dlatego 40 lat później [1817 r.] Dziekan raciąski wizytując parafię pisze, że kościół posiada dziurawy dach, drzwi wielkie podparte drągiem, podłoga spróchniała, pozytywka na chórze wymaga reperacji a dzwony wiszą na prowizorycznych słupach.

Czasy Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego były okresem wolności i dźwigania się kraju moralnie i materialnie. W tym czasie ks. Jan Nepomucen Urbankiewicz [1810-1839] zreperował dach, odnowił ołtarze, sprawił ławki, konfesjonał, feretrony, żyrandol, 10 głosowe organy, założył cmentarz grzebalny a w 1838 r. dziedzic Józef Pisarzewski ufundował ołtarz św. Józefa. W 1896 kościół wymalowano, wymieniono podłogę , zakupiono ornaty. Kolejna inwestycja nastąpiła w 1911 r. pobudowano dzwonnicę na wysokim kamiennym fundamencie i zgromadzono materiał do budowy plebanii, którą w 1931 r. ukończył ks. Lucjusz Mioduszewski.

Dnia 4 listopada 1936 r. parafia przeżywa tragedię, pożar kościoła. Ogień strawił wszystko oprócz murów. Z zapomogi i funduszu odszkodowawczego, do rozpoczęcia drugiej wojny światowej, odbudowano świątynię, ale wnętrze było prowizoryczne. Lata wojny, poza kilkakrotnym aresztowaniem ks. Lucjusza Mioduszewskiego i zrabowania przez okupanta dzwonów, upłynęły dość spokojnie.

Z dawnych wieków i pożogi wojennej zachowało się kilka zabytków: kielichy, monstrancja, relikwiarz, krzyż procesyjny i obraz MB Anielskiej.

Lata powojenne upływały na wyposażaniu i upiększaniu świątyń; w następnej kolejności:

1945  dzwon; 1948 obraz MB Częstochowskiej; 1949 obraz Serca PJ, paramenty procesyjne, dywan, żyrandol; 1950 ambona; 1951 drugi dzwon i drugi żyrandol; 1954 - ołtarz główny według projektu Kazimierza Waluka z obrazami św. Trójcy i św. Stanisława Kostki pędzla Wacława Piotrowskiego Wawer, ołtarze boczne zakupione z kościoła św. Jakuba w Toruniu; 1957 malowanie kościoła; 1960 rzeźby św. Piotra i Pawła dłuta Franciszka Masorza; 1966  betonowy chodnik wokół kościoła; 1971 organy; 1980 podwójne metalowe okna; 1981 ogrzewanie, konfesjonał i boazeria; 1982 malowanie wnętrza (Elżbieta Czeczot Wercowa), stacje Drogi Krzyżowej; 1983 piorunochron; 1990 konserwacja dachu; 1996 kraty w drzwiach kościoła; 1999 modernizacja ogrzewania, wymiana podłogi na płytki, nowe nagłośnienie, nowy ołtarz twarzą do wiernych, nowa ambonka, chrzcielnica; 2000 malowanie kościoła z zachowaniem elementów z 1957 r., złocenie ołtarzy; 2007 wymiana betonowego chodnika na kamienno granitowy. Kolejną inwestycją (2010-2012) była wymiana poszycia dachu na świątyni, z blachy ocynkowanej na miedzianą, oraz restauracja elewacji, a 2019 r. uporządkowanie terenu cmentarza przykościelnego.

Na terenie parafii, we wsi Kondrajec Szlachecki, przed wojną sporą społeczność stanowili Niemcy, którz mieli swój zbór. Po wojnie była to remiza strażacka. W 1982 r. ks Mieczysław Głowacki zaadoptował budynek na kaplicę pod wezwaniem MB Częstochowskiej.  W latach 2005-2007 przeprowadzono w kaplicy filialnej, kapitalny remont. W 2019 r. wymieniono drzwi, wymalowano wnętrze i zamontowano dzwonnicę z jednym dzwonem. 

Więcej informacji zawierają książki M. Grzybowski,Parafia św. Trójcy w Krajkowie 1401-2001 Płock 2001, Z. Kluba, Duszpasterstwo Parafii Krajkowo, Płock 2015; Z. Kluba "Album Ziemii Krajkowskiej", Krajkowo 2016. Pozycje do nabycia w kancelarii parafialnej. 

Strona internetowa parafii: www.parafia-krajkowo.pl

 

 

     

Adres parafii:

Parafia św. Trójcy

Krajkowo 81

09-140 Raciąż

tel: 23/ 679 13 23 

email: klubaz@wp.pl

Kancelaria czynna

od poniedziałku do soboty w godz. 17.00-18.00
 

w niedziele i święta ? po nabożeństwach.

Odwiedziny

Dzisiaj 22

W tym tygodniu 183

W tym miesiącu 706

Wszystkich 63610