Ważny komunikat

Komunikat Wydziału Katechetycznego w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego

Uprzejmie przekazuję, w porozumieniu z Biskupem Płockim, po konsultacjach z kapłanami i katechetami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, że uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, zostały przeniesione na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii.
Decyzja podyktowana jest dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości.
Nową datę uroczystości ustala proboszcz parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci, które się do nich przygotowują.
Instrukcja o Pierwszej Spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci XLIII Synodu Diecezji Płockiej przypomina, że „odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice”. W obecnej sytuacji tymczasowego zawieszenia w parafiach spotkań formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami, słowa te są szczególnie aktualne. W związku z tym prosimy rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary.
Płock, dnia 14 kwietnia 2020 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Płockiej

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

W Niedzielę Palmową ku niebu płynie pieśń nieustanna:

Hosanna Synowi Dawida! Zbawicielowi Hosanna!

Niedługo Cię przywita pocałunek Judasza.

Ci sami ludzie zakrzykną: Uwolnij Barabasza.

Idę w radosnej procesji, trzymając palmę w dłoni.

I myślę: Panie Jezu... czy nie jesteśmy jak oni?

Kto z nas rąk nie umywa jak Piłat, skazując bez winy?

Kto nie zasypia w Ogrójcu, nie umie czuwać nawet godziny?

Kto nie zaparł się Ciebie po trzykroć jak Piotr?

Jezu! O miłosierdzie błagamy jak łotr.

Daj nam z Maryją pod krzyżem wiernie trwać przy Tobie.

Potem jak Magdalena, stanąć przy pustym grobie...

(Wanda Kapica — Wieki Tydzień)

Takich Świąt, które są przed nami nikt nie pamięta. Takiego postu sami byśmy sobie nigdy nie zafundowali. Może takie doświadczenie jest nam potrzebne byśmy z ateistów stali się wierzącymi, jak 38-letni lekarz z Lombardii, który opisuje obecną sytuację i swoje nawrócenie. „Nigdy w życiu nie mógłbym sobie wyobrazić tego, co od trzech tygodni dzieje się w moim szpitalu [...] Najokrutniejsze jest to, że przyszło nam decydować, kto ma żyć, a kogo mamy zostawić, żeby umarł. Jeszcze dwa tygodnie temu ja i moi koledzy lekarze byliśmy ateistami. Na studiach całkowicie odrzucono obecność Boga. Zawsze śmiałem się z rodziców, którzy szli do kościoła. Kilka dni temu został przywieziony na mój oddział 75-letni pastor protestancki. Miał bardzo duże problemy z oddychaniem. Wszyscy byliśmy zachwyceni jego postawą — miał przy sobie Biblię i nieustannie ją czytał umierającym. My lekarze doszliśmy do kresu wytrzymałości. Dwaj nasi koledzy umarli. Gdy stawało się coraz ciężej, wszyscy dostrzegliśmy, że po ludzku nic nie możemy zrobić. Razem z kolegami zaczęliśmy prosić Boga o pomoc. Rozmawiamy teraz między sobą o Bogu. Nie możemy uwierzyć, że jeszcze tak niedawno byliśmy ateistami. Tylko On teraz przynosi nam pokój i możemy pomagać innym". Wirusa nie widać jak Boga, a „działa". Niech słowa ostatniej zwrotki hymnu, „Ciebie Boga wysławiamy" —„Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki", staną się mottem naszego życia. Ze Zmartwychwstałym w sercu i optymizmem, idźmy w przyszłość podejmując według Jego woli wyzwania codzienności. W tych zmaganiach ze złem świata i w sobie, nich nas wspomagają święci i błogosławieni — św. Jan Paweł II i niebawem błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński.

Błogosławieństwo stołu

Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja

Następnie ktoś z uczestników odczytuje teks Pisma św.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

            Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się. Z radością wysławiamy Cię, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Po posiłku przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy odpowiadają:

Przy łamaniu chleba. Alleluja

Módlmy się.

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Zarządzenie Biskupa Płockiego

Według zarządzenia Biskupa płockiego w sprawie sprawowania czynności liturgicznych w czasie stanu epidemii,
w parafii 
obowiązują przepisy:

-  w niedziele i święta w kościele może przebywać tylko 5 osób

- osoby pozostających w domu winny korzystać z Mszy św. i nabożeństw transmitowanych przez telewizję, radio oraz z tzw. Komunii św. duchowej. Należy wzbudzić akt wiary w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i sercem wyrazić pragnienie przyjęcia Eucharystii

 

-  w Niedzielę Palmową błogosławieństwo (nie poświęcenie) palm będzie na każdej Mszy św.

 

-  w Wielkim Tygodniu:

-   nie będzie tradycyjnych adoracji

-   nie będzie warty straży przy Grobie Pańskim

-   w Wielki Piątek cześć Krzyżowi oddajemy przez pokłon lub przyklęknięcie

- w Wielką Sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów i wystawionej wody święconej. Należy w rodzinach przed śniadaniem Wielkanocnym zastosować obrzęd „Błogosławieństwo stołu" (tekst niżej i wyłożony w kościele)

-    kościół będzie otwarty od 9.00 do nabożeństwa g. 17.00

-     nie będzie Gorzkich Żali o 20.00

-  W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza św. bez procesji, orkiestry o g. 6.30 o 9.00 w kaplicy i 11.30

- w tym okresie, o ile nie możliwa jest spowiedź sakramentalna, można wzbudzić żal doskonały. Polega on na tym, by z miłości do Pana Boga wyrazić szczerą prośbę o przebaczenie grzechów z postanowieniem, że przy najbliższej okazji będą one wyznane w konfesjonale.

 

-  spowiedź indywidualna w parafii jest możliwa w każdy dzień tygodnia od g. 16.30 Można ją odbyć po Świętach bowiem Spowiedź i Komunia św. Wielkanocna może trwać do niedzieli Trójcy św. tj. 07.06. br.

-  ślub, chrzest może się odbyć przy udziale 5 osób. To samo tyczy się pogrzebu

-  co do I Komunii św. postanowienie zostanie podjęte po roztropnym rozpatrzeniu sytuacji w Polsce po Wielkanocy

Informacja

Proszę o zapoznanie się z nowymi instrukcjami Biskupa Płockiego Piotra Libery dotyczącymi:

- kandydatów na rodziców chrzestnych

- chrztu dzieci ze związków niesakramentalnych

- przygotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa

 

Teksty w zakładce KANCELARIA.

Harmonogram Rekolekcji Wielkopostnych 2020

EKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W KRAJKOWIE

13, 14, 15 marca 2020 r.

 

13.03. Piątek

9.15 Msza św. z nauką ogólną

11.30  Msza św. z nauką dla dzieci szkolnych

14.30 Msza św. z nauką ogólną (kaplica)

16.30 Droga Krzyżowa

17.00 Msza św. z nauką ogólną

 

14.03. Sobota

9.15 Msza św. z nauką ogólną

11.30  Msza św. z nauką dla chorych i w podeszłym wieku

14.30 Msza św. z nauką ogólną (kaplica)

17.00 Msza św. z nauką ogólną

 

15.03. Niedziela

9.15 Msza św. z nauką ogólną (Gorzkie Żale)

11.30  Msza św. z nauką ogólną

14.30 Msza św. z nauką ogólną (Gorzkie Żale) - (kaplica)

 

Spowiedź: piątek i sobota od godz. 9.00 i 16.30

Dzień chorych 05.04.2020 r.

Adres parafii:

Parafia św. Trójcy

Krajkowo 81

09-140 Raciąż

tel: 23/ 679 13 23 

email: klubaz@wp.pl

Kancelaria czynna

od poniedziałku do soboty w godz. 17.00-18.00
 

w niedziele i święta ? po nabożeństwach.

Odwiedziny

Dzisiaj 5

W tym tygodniu 159

W tym miesiącu 638

Wszystkich 44773